ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1

10 กรกฏาคม 2563

ตามประกาศจังหวัดยโสธร ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1 นั้น บัดนี้ จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร